top of page

Produkter

Noen produkter er som følger:
 • Definere Forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU- prosjekt) for bedrifter

 • Lage søknader om offentlig delfinansiering (tilskudd)

 • Lede gjennomføringen av FoU- prosjekt

 • Rapporteringer og regnskap fra FoU- prosjekt

 

 • Organisering/tilrettelegging av fagturer til bl.a. Asia, EU og Russland

 • Egenkapitalfinansiering

 • Fremmedkapitalfinansiering

 • Søknader om tilskudd og Skattefunn

 • "Management for hire"

 • Styrearbeid

 • "Eksportsjef til leie"

 • Firmaregistreringer

 • Utarbeiding av forretningsplaner

 • Bedriftsetablererkurs

 • Bransjerettede kompetanseprogram innen markedsføring/ foretaksstrategi

 • Due diligence

 • Konsesjonssøknader oppdrett

 • Organisering av nettverksprosjekt

 • Offentlige utredninger og bistand i offentlig saksforberedelse

 • Rådigver FRAM (Ledelsesprogram for små og mellomstore bedrifter, Innovasjon Norge)

 • Med mer

bottom of page