top of page

Om Reksund AS

Vi hjelper bedrifter med forskning og utvikling (FoU)

Reksund AS (etablert i 1998) er et konsulentselskap innen nærings- og forretningsutvikling. Vi har kontor i sentrum av Kristiansund.

Visjonen vår er å skape varig lønnsomhet hos kundene våre. Forretningsideen er å bistå bedrifter med å få definert, finansiert og gjennomført lønnsomme utviklingsprosjekt.

Bl.a. bistår vi med å skaffe offentlig delfinansiering til forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU- prosjekt). Kort sagt: Vi bistår med å designe prosjektene og å skaffe finansieringen, mens bedriftene gjennomfører prosjektene. Vi bistår også i gjennomføringen av og rapporteringen fra prosjekt etter behov.

Størstedelen av vår virksomhet er knyttet til bedrifter innen fiskeri/havbruk. Men vi bistår også bedrifter innen bl.a. maritime næringer, olje/gass og reiseliv.

 

Sentrale retningslinjer for vår virksomhet er:
  • Vi tar kun på oss oppdrag vi er kompetente til å utføre på en god måte.

  • Vi er til å stole på.

  • Vi har tro på at vi kan vokse sammen med andre gjennom samarbeid.

  • Vi skal ha det kjekt sammen med kundene.

  • Våre forretningsmetoder skal tåle offentlighetens lys.


Reksund AS inngår i nettverk med senior konsulenter med komplementære kompetanser. Dette gjør Reksund AS i stand til å ta på seg små og store oppdrag innenfor et vidt spekter av tjenester.

bottom of page