top of page

Bjørn Erik Johnsen

Daglig leder/ CEO

M. Sc. Fiskeries, Cand. Oecon

Mob: +47 911 77 693

E-post: bjorn.erik@reksund.no

 

Bjørn Erik Johnsen er bedriftsøkonom med bred yrkeserfaring. Han bistår bl.a. i finansiering av bedrifter, deltar i strategiprosesser og benyttes ofte som foredragsholder / foreleser. Han er også rådgiver i Innovasjon Norge sitt strategi- og ledelsesprogram FRAM.


Utdanning:
 • Høyere avdelings eksamen i administrasjon fra NHH i Bergen (hovedfag) (M. Sc. Oecon)

 • Utdannet Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø (hovedfag) (M. Sc. Fisheries)

 • Distriktshøgskole, Bodø


Arbeidserfaring:
 • Daglig leder i Reksund AS

 • Seniorkonsulent / partner Havbrukskompaniet AS

 • Ulike styreverv

 • Adm. dir./ daglig leder i investeringsselskapet Akvainvest AS

 • Adm. dir og dir. forretningsutvikling i Norshell ASA

 • Daglig leder i fiskeribedrift (Edward Johnsen AS) i 5 år (50 ansatte)

 • Forskning og undervisning på høyskolenivå, ca 4 år.

 • Bedriftsrådgiver, ca 25 år

bottom of page