Salg av avsalter

Reksund AS bistår Akvo Utleie (www.akvo.as) med salg av nytt "plug and play" omvendt osmose anlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann. Anlegget er montert i en 20 fots container, og anlegget produserer 500 m3 ferskvann per døgn.

Produsent er Hatenboer Water i Rotterdam.

Kontaktperson hos Reksund:

Bjørn Erik Johnsen

Telefon 91177693

Epost bjorn.erik@reksund.no 

Salg av anlegg for produksjon av ferskvan fra sjøvann