Produksjon av ferskvann fra sjøvann

Reksund AS sin søsterbedrift  Akvo Utleie AS dekker oppdrettere sine behov for ferskvann og kompetanse i ferskvannsbehandling for bekjemping av parasitter og sykdom på fisk i sjø.

Våre løsninger bygger på bruk av ferskvann produsert fra sjøvann ved hjelp av omvendt osmose. Vi har inngått samarbeid med Hatenboer Water i Rotterdam, som er en ledende produsent av anlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann. Omvendt- osmose anlegg (eller såkalte RO- anlegg) er levert til flere aktører i norsk havbruksnæring. Bl.a. forsynes lakseslakteriet til Nova Sea på Lovund med ferskvann produsert med omvendt osmose anlegg levert fra Hatenboer Water.

Vi har utviklet standardiserte "plug and play" løsninger i 20 og 40 fots containere for bruk i oppdrett. Disse containerne kan enkelt flyttes, og de kan enkelt kobles i serie for å øke produksjonskapasiteten. Anleggene kan utstyres med fjern- overvåking.

Dette er svært driftssikre anlegg med lang levetid og til en konkurransedyktig pris.

Vi er engasjert i en rekke utviklingsprosjekt knyttet til bekjemping av lakselus og AGD på oppdrettsfisk.

Vi kan også tilby finansieringsløsninger.